Välkommen till vårt Markaryd

sv Svenska

Språk

Sök

Välkommen till vårt Markaryd

Kontakt

Välkommen till oss!

Tillsammans utvecklar vi hela Markaryds kommun!

Vi på c/o Markaryd är stolta och glada över att verka i Markaryds kommun. Ju mer vi är tillsammans är våra ledord och just tillsammans är nyckelordet. För det är tillsammans som vi kan skapa en bygd som är attraktiv att bo i, verka på och besöka.

Vi på c/o Markaryd strävar efter att främja utvecklingen för den lokala handeln, servicen, industrin och besöksnäringen.

Vi arbetar bl a med Markaryds presentkort, Markaryds Magasinet samt arrangerar nätverksträffar. Vi bedriver turistcenter under sommaren och sprider information om vad som är på gång via olika digitala kanaler (bl a vår populära evenemangskalender på www.markaryd.com)

Vårt mål är att hela Markaryds kommun ska vara en attraktiv destinationsort med utmärkt värdskap.
Tillsammans med näringslivsbolaget Tillväxt Markaryd, Markaryds kommun och många fler gör vi på c/o Markaryd allt för att utveckla kommunen på bästa sätt.

Som medlem får du

Som medlem får du

Kontakta gärna oss på info@markaryd.com eller besök oss på Vetenskaphuset i Markaryd så berättar vi mer!

Följ oss

Ansökan om medlemskap i c/o Markaryd

Jag ansöker om andel i c/o Markaryd, 769633–5749, nedan kallad Föreningen. Ifylld och underskriven ansökan skickas till: c/o Markaryd Hannabadsvägen 1 285 32 Markaryd info@markaryd.com Insatsen 500 kr betalas in till Föreningens bankgiro 5176-1567 senast 14 dagar efter att ansökan lämnats in. Medlemsavgift f.n. 100 kr/medlem/år.

Viktig information

  • Ansökan om medlemskap provas av Föreningens styrelse eller av den som styrelsen utser.
  • Insatsen är medlemmens andel i Föreningen och vid eventuellt utträde får medlemmentillbaka sin andel.
  • Den årliga medlemsavgiften (f.n. 100 kr/medlem) faktureras under Q2.
  • Som medlem har du en röst på Föreningens årsstämma.

Kansli

Tilda Svensson

Destinationsutvecklare

c/o Makaryd

Telefonnummer:

+46(0)727 - 22 21 22

Styrelse

John Karlsson

Styrelseordförande

Örjan Persson

Styrelseledamot

Nathalie Jonsson

Styrelseledamot

Lina van der Putten

Styrelseledamot

Johan Göransson

Styrelseledamot

Håkan Persson

Styrelseledamot

Erika Nilsson

Styrelseledamot